Сертификати

Осветителите съчетават модерен дизайн, висока ефективност и изключителни светлотехнически параметри, което им позволява да отговорят на изискванията на пазарите в ЕС и да задоволят нуждите на потребителите. Всички осветителни тела имат сертификати за качество, които потвърждават съответствието им с европейските стандарти.

Системи за управление

Процедурите по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, гарантират удовлетвореност на клиентите и висок стандарт на обслужване, управление на околната среда и безопасност на работа.